Літературний словник


Літературний словник

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  (Далі)
  Все

ЗАНЯТТЯ 25

Епіграма

- невеликий дотепний вірш з несподівано, граційно завершеною кінцівкою, у якому висміювали певні вади людей чи суспільства. 

Entry link: Епіграма

Епіталама

 - весільний вірш на честь молодих. 

Entry link: Епіталама

Епітафія

- надмогильний поетичний напис, що вшановував покійного. 

Entry link: Епітафія

Медитація

 - поетичне міркування над проблемами життя і смерті, над сутністю людської душі. 

Entry link: Медитація

Ода

- хвалебна пісня або вірш про якусь видатну особу чи подію .

Entry link: Ода

Пірихій

- службова двоскладова стопа з обома ненаголошеними складами.

Entry link: Пірихій

Палімпсест

 - старовинний рукопис, звичайно пергаментний, на якому витирали первісний текст, щоб написати на ньому новий. 

Entry link: Палімпсест

Рефрен

 - повторення однакових слів чи виразів, віршованих рядків чи строф у творі з метою звернення на них особливої уваги читачів, підкреслення мелодійності, ритмічності.

Entry link: Рефрен

Спондей

- службова двоскладова стопа з обома наголошеними складами.

Entry link: Спондей

Стопа

- поєднання наголошених і ненаголошених складів, які повторюються в рядку.

Entry link: Стопа


Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  (Далі)
  Все