Літературний словник


Літературний словник

Заняття 25

Сторінка: (Назад)   1  2
  Все

Медитація

 - поетичне міркування над проблемами життя і смерті, над сутністю людської душі. 

Entry link: Медитація

Ода

- хвалебна пісня або вірш про якусь видатну особу чи подію .

Entry link: Ода

Пірихій

- службова двоскладова стопа з обома ненаголошеними складами.

Entry link: Пірихій

Палімпсест

 - старовинний рукопис, звичайно пергаментний, на якому витирали первісний текст, щоб написати на ньому новий. 

Entry link: Палімпсест

Рефрен

 - повторення однакових слів чи виразів, віршованих рядків чи строф у творі з метою звернення на них особливої уваги читачів, підкреслення мелодійності, ритмічності.

Entry link: Рефрен

Спондей

- службова двоскладова стопа з обома наголошеними складами.

Entry link: Спондей

Стопа

- поєднання наголошених і ненаголошених складів, які повторюються в рядку.

Entry link: Стопа

Хорей

 – двоскладова стопа з наголосом на першому складі.

Entry link: Хорей

Ямб

– двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

Entry link: Ямб


Сторінка: (Назад)   1  2
  Все