Літературний словник


Літературний словник

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Е

Експресіонізм

стильова течія модернізму першої чверті XX ст., у якій основними принципами стають суб'єктивність, експеримент і новизна. Особливої важливості набуває відмова від вимоги зображувати дійсність об'єктивно. Мистецтво цієї стильової течії проникнуте відчуттям повсякденного болю, страхом за майбутнє людини, чиє життя спрямовують соціальні механізми, що загрожують людині безглуздою загибеллю. 

Entry link: Експресіонізм

Елегія

- лірична пісня-роздум з перевагою відтінку суму.

Entry link: Елегія

Емансипація

 - звільнення від якої-небудь залежності, скасування якихось обмежень. 

Entry link: Емансипація

Епіграма

- невеликий дотепний вірш з несподівано, граційно завершеною кінцівкою, у якому висміювали певні вади людей чи суспільства. 

Entry link: Епіграма

Епіталама

 - весільний вірш на честь молодих. 

Entry link: Епіталама

Епітафія

- надмогильний поетичний напис, що вшановував покійного. 

Entry link: Епітафія

Епітет

—художнє означення: пишний сад, золоті руки. 

Entry link: Епітет

Епічний твір

- художній твір, у якому зміст розкривається у формі авторської розповіді про події зовнішнього світу, основним предметом художнього відтворення є соціальне буття людей у його найрізноманітніших проявах і причинно-наслідкових зв'язках.

Entry link: Епічний твір

Епос

- один із трьох родів літератури, у творах якого життєвий зміст розкривається у формі авторської розповіді про людей і події. 

Entry link: Епос