Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Здоровий спосіб життя

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Далі)
  Все

accident prone

схильний до нещасних випадків

Entry link: accident prone

acupuncture

– голкотерапія – [ˈækjupʌŋktʃə]

Entry link: acupuncture

addicted (to)

– залежний (від) – [əˈdɪktɪd]

Entry link: addicted (to)

addiction

– залежність – [əˈdɪkʃn]

Entry link: addiction

AIDS

– СНІД – [eɪdz]

Entry link: AIDS

ailment

– нездужання – [ˈeɪlmənt]

Entry link: ailment

alertness

- жвавість - [əˈləːtnəs]

Entry link: alertness

allergic

– алергічний – [əˈlɜːdʒɪk]

Entry link: allergic

alternative medicine

– нетрадиційна медицина – [ɔːlˈtɜːnətɪv ˈmedɪsn]

Entry link: alternative medicine

anxious

- стурбований - [ˈaŋ(k)ʃəs]

Entry link: anxious

aromatherapy

– аромотерапія – [əˌrəʊməˈθerəpi]

Entry link: aromatherapy

as good as new

– «як новенький»

Entry link: as good as new

athletic

– атлетичної статури – [æθˈletɪk]

Entry link: athletic

bandage

- бинт - ['bændɪʤ]

Entry link: bandage

be examined

– бути оглянутим – [ɪɡˈzæmɪn]

Entry link: be examined

be on a diet

– бути на дієті

Entry link: be on a diet

be out of shape

– бути у поганому фізичному стані

Entry link: be out of shape

bedridden

– прикутий хворобою до ліжка – [ˈbedrɪdn]

Entry link: bedridden

blister

– пухир – [ˈblɪstə]

Entry link: blister

blood pressure

– кров`яний тиск – [ˈblʌd ˈpreʃə]

Entry link: blood pressure

bloodstream

- кровотік - [ˈblʌdstriːm]

Entry link: bloodstream

cancer

– рак – [ˈkænsə]

Entry link: cancer

casualty

– нещасний випадок – [ˈkæʒuəlti]

Entry link: casualty

chemist`s

– аптека – [ˈkemɪsts]

Entry link: chemist`s

circulate

- циркулювати - [ˈsəːkjʊleɪt]

Entry link: circulate

clinic

– клініка – [ˈklɪnɪk]

Entry link: clinic

cold

- застуда - [kəuld]

Entry link: cold

condition

– стан – [kənˈdɪʃn]

Entry link: condition

consume

– споживати – [kənˈsjuːm]

Entry link: consume

contagious

- заразний - [kən'teɪʤəs]

Entry link: contagious

cough

- кашель - [kɔf]

Entry link: cough

cure

- лікувати - [kjuə]

Entry link: cure

cut

– поріз – [kʌt]

Entry link: cut

dentist

- дантист - ['dentɪst]

Entry link: dentist

depressed

- пригнічений - [dɪˈprɛst]

Entry link: depressed

deprive

- позбавляти - [dɪˈprʌɪv]

Entry link: deprive

diabetic

– діабетик – [ˌdaɪəˈbetɪk]

Entry link: diabetic

diagnose

– діагностувати – [ˈdaɪəɡnəʊz]

Entry link: diagnose

digestive system

травна система

Entry link: digestive system

dizzy

– запаморочливий – [ˈdɪzi]

Entry link: dizzy

drugstore

– аптека – [ˈdrʌɡstɔː]

Entry link: drugstore

earache

- біль у вусі - ['ɪəreɪk]

Entry link: earache

evolution

- еволюція - [ˌiːvəˈluːʃ(ə)n]

Entry link: evolution

exercise

– робити зарядку – [ˈeksəsaɪz]

Entry link: exercise

fatal

– смертельний – [ˈfeɪtl]

Entry link: fatal

fatigue

- втома - [fəˈtiːg]

Entry link: fatigue

feel better

– почуватися краще

Entry link: feel better

fever

– гарячка – [ˈfiːvə]

Entry link: fever

feverish

– гарячковий – [ˈfiːvərɪʃ]

Entry link: feverish

filling

- пломбування (зубів) - ['fɪlɪŋ]

Entry link: filling

fit

– у формі – [fɪt]

Entry link: fit

frequent viral infections

часті вірусні інфекції

Entry link: frequent viral infections

glucose

- глюкоза - [ˈgluːkəʊs, -z]

Entry link: glucose

go to hospital

– лягти/піти в лікарню

Entry link: go to hospital

GP (General Practitioner)

– терапевт – [ˌdʒiː ˈpiː]

Entry link: GP (General Practitioner)

harmony

- гармонія - [ˈhɑːməni]

Entry link: harmony

have a runny nose

– мати закладений ніс

Entry link: have a runny nose

have a sore throat

– мати хворе горло –  [ˈhævəˈsɔːˈθrəʊt]

Entry link: have a sore throat

have an X-ray

– зробити рентген – [ˈeks reɪ]

Entry link: have an X-ray

headache

- головний біль - ['hedeɪk]

Entry link: headache

healing

– зцілення – [ˈhiːlɪŋ]

Entry link: healing

health

- здоров'я - [helθ]

Entry link: health

healthy

– здоровий – [ˈhelθi]

Entry link: healthy

heart disease

хвороба серця

Entry link: heart disease

herbal

– трав`яний – [ˈhɜːbl]

Entry link: herbal

herbal medicine

– фітотерапія – [ˈhɜːbl ˈmedɪsn]

Entry link: herbal medicine

homeopathy

– гомеопатія – [ˌhɒmiˈɒpəθi]

Entry link: homeopathy

hormones

- гормони - [ˈhɔːməʊns]

Entry link: hormones

Illness

– хвороба – [ˈɪlnəs]

Entry link: Illness

immune system

імунна система

Entry link: immune system

in tune with

у згоді з

Entry link: in tune with

infectious

- інфекційний - [ɪn'fekʃəs]

Entry link: infectious

influenza

- грип - [ˌɪnflu'enzə]

Entry link: influenza

injection

- укол - [ɪn'ʤekʃ(ə)n]

Entry link: injection

insomnia

– безсоння – [ɪnˈsɒmniə]

Entry link: insomnia

itchy

– сверблячий – [ˈɪtʃi]

Entry link: itchy

life expectancy

– середня тривалість життя – [ˈlaɪf ɪkˈspektənsi]

Entry link: life expectancy

lose weight

– скинути вагу – [ˈluːz ˈweɪt]

Entry link: lose weight

malady

– хвороба – [ˈmælədi]

Entry link: malady

malaria

– малярія – [məˈleəriə]

Entry link: malaria

massage

- масаж - ['mæsɑːʒ]

Entry link: massage

measles

- кір - ['miːzlz]

Entry link: measles

medicine

- медицина - ['medɪsɪn]

Entry link: medicine

mumps

- свинка - [mʌmps]

Entry link: mumps

muscular pain

біль у м’язах

Entry link: muscular pain

oculist

- окуліст - ['ɔkjəlɪst ], [-kju-].

Entry link: oculist

ointment

- мазь - ['ɔɪntmənt]

Entry link: ointment

outsmart

- перехитрити - [aʊtˈsmɑːt]

Entry link: outsmart

painkiller

– знеболювальне – [ˈpeɪnkɪlə]

Entry link: painkiller

physical

- фізичний - [ˈfɪzɪk(ə)l]

Entry link: physical

pills

– пілюлі – [pɪlz]

Entry link: pills

poisoning

– отруйний – [ˈpɔɪzənɪŋ]

Entry link: poisoning

powder

- порошок - ['paudə]

Entry link: powder

predictable

 – передбачуваний - [prɪˈdɪktəb(ə)l]

Entry link: predictable

pregnant

– вагітна – [ˈpreɡnənt]

Entry link: pregnant

prescribe

– виписувати рецепт (лікарський) – [prɪˈskraɪb]

Entry link: prescribe

prevent

- запобігати - [prɪ'vent]

Entry link: prevent

psychological

- психологічний - [sʌɪkəˈlɒdʒɪk(ə)l]

Entry link: psychological

put on weight

– набрати вагу

Entry link: put on weight

random

- випадковий - [ˈrandəm]

Entry link: random

rash

– висипка – [ræʃ]

Entry link: rash

remedy

– ліки від хвороби – [ˈremədi]

Entry link: remedy

repair mechanism

відновлюючий механізм

Entry link: repair mechanism

seasick

- той, який страждає від морської хвороби

Entry link: seasick

sedentary lifestyle

– сидячий спосіб життя – [ˈsedntri ˈlaɪfstaɪl]

Entry link: sedentary lifestyle

sleeping-draught

- снодійний засіб - ['sliːpɪŋˌdrɑːft]

Entry link: sleeping-draught

sneeze

– чхати –  [sniːz]

Entry link: sneeze

sprain

– розтягти зв`язки – [spreɪn]

Entry link: sprain

stomachache

- біль у шлунку - ['stʌməkeɪk]

Entry link: stomachache

strain

– (пере)напружуватися – [streɪn]

Entry link: strain

stretch

– розтягуватися (робити розтяжки типу шпагату, ін.) – [stretʃ]

Entry link: stretch

stroke

– інсульт – [strəʊk]

Entry link: stroke

suffer

– страждати – [ˈsʌfə]

Entry link: suffer

surgeon

– хірург – [ˈsɜːdʒən]

Entry link: surgeon

swollen

– опухлий – [ˈswəʊlən]

Entry link: swollen

synchronise

- синхронізувати - [ˈsɪŋkrənʌɪz]

Entry link: synchronise

toothache

- зубний біль - ['tuːθeɪk]

Entry link: toothache

traditional medicine

– традиційна медицина – [trəˈdɪʃənl ˈmedɪsn]

Entry link: traditional medicine

twisted

– вивихнутий – [ˈtwɪstɪd]

Entry link: twisted

ulcer

- виразка - [ˈʌlsə]

Entry link: ulcer

undergo treatment

– проходити курс лікування – [ˌʌndəˈɡəʊ ˈtriːtmənt]

Entry link: undergo treatment

unhealthy

– нездоровий – [ʌnˈhelθi]

Entry link: unhealthy

vet

– ветеринар – [vet]

Entry link: vet

ward

– палата – [wɔːd]

Entry link: ward

wound

– рана – [wuːnd]

Entry link: wound


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Далі)
  Все