Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Культура і мистецтво

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Далі)
  Все

abduction

– викрадення (жінки, дитини)

Entry link: abduction

abstract

– абстрактний – [ˈæbstrækt]

Entry link: abstract

accessible

– доступний – [əkˈsɛsəbəl]

Entry link: accessible

addicted

– захоплений; залежний – [əˈdɪktɪd]

Entry link: addicted

adorn

– прикрашати – [əˈdɔːn]

Entry link: adorn

aluminum

– алюмінієвий – [əˈluːmɪnəm]

Entry link: aluminum

antique

- старовинний (античний) - [æn'tiːk]

Entry link: antique

antiquity

– стародавність – [ænˈtɪkwɪti]

Entry link: antiquity

archaeological

– археологічний

Entry link: archaeological

archaeology

- археологія  - [ˌɑːkɪˈɒlədʒi]

Entry link: archaeology


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Далі)
  Все