Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Далі)
  Все

I

imaginary

– уявний, вигаданий – [ɪˈmædʒɪnərɪ]

Entry link: imaginary

immense workload

– репетирувати – [rɪˈhɜːs]

Entry link: immense workload

immigration

– еміграція – [ˌɪmɪˈɡreɪʃən]

Entry link: immigration

immune system

імунна система

Entry link: immune system

impact

– вплив – [ˈɪmpækt]

Entry link: impact

impatient

– нетерплячий – [ɪmˈpeɪʃənt]

Entry link: impatient

impolite

– неввічливий – [ˌɪmpəˈlaɪt]

Entry link: impolite

impress

– вражати – [ɪmˈprɛs]

Entry link: impress

Impressionism

– імпресіонізм – [ɪmˈprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

Entry link: Impressionism

impressive

– вражаючий – [ɪmˈprɛsɪv]

Entry link: impressive


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Далі)
  Все