Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Далі)
  Все

M

mood

– настрій – [muːd]

Entry link: mood

moreover

- крім того - [mɔːrˈəʊvə]

Entry link: moreover

mortality

– смертність – [mɔːˈtælɪtɪ]

Entry link: mortality

mosaic

– мозаїка – [məʊˈzeɪɪk]

Entry link: mosaic

most

- найбільш - [ə məᴕst]

Entry link: most

motel

– готель при трасі для подорожуючих

Entry link: motel

motherhood

- материнство

Entry link: motherhood

motivated

– мотивований – [ˈməʊtɪveɪtɪd]

Entry link: motivated

motor

– двигун – [ˈməʊtə]

Entry link: motor

motorbike

– мотоцикл –  [ˈməʊtəˌbaɪk]

Entry link: motorbike


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Далі)
  Все