Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далі)
  Все

ТЕМА 11. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Лінійне рівняння із двома змінними

- рівняння виду ах+=с, де х і у – змінні, а, b, с – числа.

Entry link: Лінійне рівняння із двома змінними

Нерівність зі змінною

- два вирази зі змінною (невідомим), між якими стоїть один зі знаків нерівності: > (більше), < (менше), ≥ (більше або дорівнює; не менше); ≤ (менше або дорівнює; не більше).

Entry link: Нерівність зі змінною

Нестрогі нерівності

 - два вирази, які сполучені знаком ≥ або ≤.

Entry link: Нестрогі нерівності

Параметр

- величина, що входить у математичну формулу і збері­гає своє постійне значення лише за цих умов.

Entry link: Параметр

Рівносильні рівняння

- рівняння, у яких множин розв'язків збігаються.

Entry link: Рівносильні рівняння

Рівносильні рівняння із двома змінними

- рівняння із двома змінними, які мають одні і ті самі розв’язки.

Entry link: Рівносильні рівняння із двома змінними

Рівносильні системи рівнянь із двома змінними

- системи рівнянь із двома змінними, які мають одні й ті самі розв’язки.

Entry link: Рівносильні системи рівнянь із двома змінними

Рівняння

- рівнясть, яка містить невідоме.

Entry link: Рівняння

Рівняння із двома змінними

- рівність, яка містить дві змінні.

Entry link: Рівняння із двома змінними

Розв’язати нерівність з однією змінною

- знайти всі її розв’язки або довести, що розв’язків немає.

Entry link: Розв’язати нерівність з однією змінною


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далі)
  Все