Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

А

Абсолютно збіжний інтеграл

- інтеграл, модуль якого збігається.

Entry link: Абсолютно збіжний інтеграл

Абсциса

- число, яке визна­чає положення деякої точки на площині або у просторі відносно осі X у прямокутній сис­темі координат.

Entry link: Абсциса

Алгебра

-  розділ математики, що вивчає властивості дій над різноманітними величинами і розв’язки рівнянь, пов’язаних з цими діями.

Entry link: Алгебра

Алгебраїчна залежність

- залежність, яка може бути ви­ражена за допомогою алгебраїчного виразу.

Entry link: Алгебраїчна залежність

Алгебраїчний вираз

- математичний вираз, який скла­дається з чисел, змінних, їх степенів і знаків математичних дій.

Entry link: Алгебраїчний вираз

Алгебрагічний дріб

- дріб, у якому чисельник і знаменик - многочлени.

Entry link: Алгебрагічний дріб

Аргумент

- незмінна величина.

Entry link: Аргумент

Арифметика

- наука, що вивчає дії над цілими числами, вчить розв’язувати задачі, які зводяться до додавання, віднімання, множення і ділення цих чисел.

Entry link: Арифметика

Арифметична послідовність

- послідовність чисел (членів прогресії), кожне з яких, починаючи з другого, виходить з попереднього додаванням до нього постійного числа d.

Entry link: Арифметична послідовність

Арифметичний квадратний корінь із числа а

- невід’ємне число, квадрат якого дорівнює а.

Entry link: Арифметичний квадратний корінь із числа а


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все