Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Г

Геометрична послідовність

послідовність відмінних від 0 чисел, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, помноженому на одне й те саме число.

Entry link: Геометрична послідовність

Градусна міра

- міра вимірювання кутів, один градус складає 1/360 від повного центрального кута.

Entry link: Градусна міра

Границя функції

- зна­чення, якого набуває функція, коли її аргумент наближається до певної точки.

Entry link: Границя функції

Граничне значення

- значення функції, коли аргумент прий­має межове значення.

Entry link: Граничне значення

Графік

- зображення за допомо­гою ліній різних залежностей.

Entry link: Графік

Графік рівняння із двома змінними

множину точок координатної площини, координати яких є розв’язками цього рівняння.

Entry link: Графік рівняння із двома змінними

Графік функції

- всі ті точки координатної площини, координати якої зодовільняють равнянню функції.

Entry link: Графік функції