Друкувати книгуДрукувати книгу

Сільське господарство

Сільське господарство

Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з географії
Книга: Сільське господарство
Надруковано: Гість
Дата: Thursday 18 August 2022 7:03 PM

1. Сільське господарство

Сільське господарство – одна із провідних галузей виробничої сфери, яка займається вирощування сільськогосподарських культур і розведенням тварин. Основним завданням сільського господарства є забезпечення населення продуктами харчування та постачання сировини для промисловості.

Структуру сільського господарства відображено на рис. 1. 

Сільське господарство

Рис. 1. Галузі сільського господарства

Сільське господарство тісно пов’язане з багатьма іншими галузями економіки. Це і машинобудування, яке займається випуском сільськогосподарської техніки та устаткування, і хімічна промисловість, що виготовляє мінеральні добрива, отрутохімікати та засоби захисту рослин, і легка та харчова промисловості, які переробляють сировину.

Важливе значення для ефективної роботи сільського господарства має виробнича та невиробнича інфраструктури. Підприємства інфраструктури забезпечують заготівлю, транспортування, зберігання та реалізацію сільськогосподарської продукції, а також підготовку кадрів для даної галузі.

На формування структури сільського господарства певної території впливає ряд чинників, зокрема:

 • кліматичний (тепловий режим атмосферного повітря та ґрунту, річна кількість опадів та запаси ґрунтової вологи);
 • ґрунтовий;
 • орографічний (рельєф);
 • водний.

Головним засобом виробництва в сільському господарстві є земля.

Усі землі поділяються на землі сільськогосподарського призначення та землі, що не використовуються у сільському господарстві. До складу сільськогосподарських угідь відносять:

 • ріллю;
 • сіножаті;
 • пасовища;
 • сади та виноградники;
 • землі, що знаходяться під паром. 

Деякі ділянки сільськогосподарських угідь та типи ґрунтів потребують меліорації. Меліорація – це комплекс заходів, спрямованих на збереження та істотне якісне поліпшення земельних угідь, з метою підвищення їх родючості. Розрізняють три види меліорації: водну (зрошування, осушення), хімічну (внесення добрив) і лісову. Водна меліорація полягає в осушенні перезволожених ґрунтів та зрошуванні малозволожених, у захисті від зсувів ґрунтів гірських схилів; хімічна меліорація – у вапнуванні кислих і гіпсування солонцюватих ґрунтів. 

Рослинництво – це галузь сільського господарства, яка займається вирощуванням культурних рослин.

Галузеву структуру рослинництва зображено на рис. 2.

 Галузева структура рослинництва

Рис. 2. Галузева структура рослинництва (subject.com.ua)

Гілецький Й. подає дещо іншу структуру рослинництва. До складу цієї галузі сільського господарства він відносить рільництво (вирощування польових культур на орних землях), плодівництво (розведення багаторічних насаджень – садів, виноградників, ягідників) та луківництво (використання та поліпшення природних лук, створення штучних сіножатей та пасовищ). 

Тваринництво – це галузь сільського господарства, яка займається розведенням великої рогатої худоби, свинарством, вівчарством, птахівництвом та ін. 

У структурі тваринництва виділяють такі підгалузі:

 • скотарство;
 • свинарство;
 • птахівництво;
 • вівчарство;
 • конярство;
 • рибництво;
 • звірівництво;
 • шовківництво;
 • бджільництво;
 • кролівництво.

На структуру, розміщення та спеціалізацію тваринництва впливає наявність та характер кормової бази (рис. 3). 

Склад кормової бази тваринництва

Рис. 3. Склад кормової бази тваринництва (school.xvatit.com)