Система розселення населення України

1. Система розселення населення України

Населення проживає у різних за людністю, зовнішнім виглядом і функціональною структурою населених пунктах. Населений пункт - це місце життя і діяльності людей. Виділяють два типи населених пунктів - міські і сільські. До міських відносяться міста і селища міського типу (смт), до сільських - села і хутори

Містами в Україні називають населені пункти, які мають не менше 10 тис. жителів, а також менші за людністю поселення, що історично склалися як міста. Міські поселення, що налічують не менше 2 тис. осіб, а понад половина зайнятих працює не в сільському чи лісовому господарстві, називаються селищами міського типу. Залежно від кількості жителів міста поділяють на малі (до 50 тис.), середні (50-100 тис.), великі (понад 100 тис. жителів). Серед великих виділяється група міст-мільйонерів, тобто тих, чисельність населення яких перевищує 1 млн. осіб.

Сільський населений пункт характеризується тим, що переважна кількість жителів його зайнята у сільському господарстві. Іншими ознаками сіл є малоповерхова житлова забудова з присадибними ділянками, невелика чисельність населення. Серед них бувають великі сільські поселення (від 1 тис. жителів і більше), середні (від 0,5 до тис. жителів) та малі (менше 0,5 жителів). Найбільша кількість сільських населених   пунктів   сконцентрована   в лісостеповій   частині  України, найменша - на Донбасі.

З розвитком суспільства, особливо промисловості, зростає кількість міст, чисельність і частка міського населення, поширюється міський спосіб життя. Цей процес називається урбанізацією. Рівень урбанізації, в основному, оцінюється за часткою міських жителів у загальній кількості населення.

На початку 2010 року в містах в Україні проживало 68,2 % населення. Тобто рівень урбанізації порівняно з 1940 роком (34 %) зріс майже удвічі. Збільшення міського населення супроводжувалося як зростанням його чисельності у вже існуючих містах, так і виникненням нових міст, перетворенням у міські сільських населених пунктів, включенням останніх до території швидко зростаючих міст. Загальна чисельність міст в Україні на сьогодні становить 456 (у 1940 році їх було 255), а селищ міського типу – 886, більшість міст в Україні - це малі і середні міста.

Зростання рівня урбанізації відбувається, в основному, за рахунок міграції жителів з сільської місцевості, а також вищого, ніж у селах, природного приросту. Останнє пов'язане з тим, що мігрує із сіл у міста населення переважно молодого й зокрема дітородного віку.

Рівень урбанізації має значні територіальні відмінності в нашій країні. Найвищий він у Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях, де становить відповідно 90 %, 86 % та 83 % всього населення області. На дві області - Донецьку і Луганську - припадає близько 25 % міських жителів країни (88 міст та 244 смт). Високий рівень концентрації промисловості й населення призвів до створення у цьому регіоні декількох агломерацій (територіальне утворення, що виникає в Україні на базі великого міста або кількох компактно розташованих міст і створює значну зону урбанізації, поглинаючи суміжні населені пункти): Донецько-Макіївської, Горлівсько-Єнакіївської та ін. Найнижчий рівень урбанізації характерний для Закарпатської (37 %), Чернівецької (41 %) та Тернопільської областей (42 %).

Характерними рисами сучасного процесу урбанізації є зосередження більшості міського населення у великих містах. Зараз їх 49, серед них — міста-мільйонери: Київ (2,666 млн. осіб), Харків (близько 1,5 млн. осіб), Дніпропетровськ (близько 1,1 млн. осіб), Донецьк і Одеса - по 1 млн. осіб. Близькі до них за чисельністю жителів Запоріжжя (800 тис. жителів), Львів (730 тис. жителів), Кривий Ріг (близько 700 тис. жителів). Навколо них сформувалися агломерації переважно з малих і середніх міст.

Ще однією рисою, що проявилася в урбанізаційних процесах у 90-х рр. XX ст., є скорочення темпів приросту міського населення, особливо у малих містах та селищах міського типу. Це свідчить і про зменшення відтоку населення з сільської місцевості. Однак кількість сільського населення в Україні продовжує невпинно зменшуватись, як і кількість сіл (зараз їх близько 29 тис).

Населені пункти виконують у суспільстві різні функції. Зокрема, міста бувають адміністративними (Київ, Тернопіль, Сімферополь, Львів), промисловими (Енергодар, Єнакієве, Кривий Ріг), науковими (Львів, Одеса, Харків, Київ), культурними (Кам'янець-Подільський, Чернівці), транспортними (Ковель, Шепетівка, Знам'янка, Ясинувата), курортно-рекреаційними (Ялта, Євпаторія, Хмільник, Моршин) центрами і т. ін. Частіше вони виконують декілька функції тобто є поліфункціональними (Київ, Львів, Одеса). Серед сільських поселень виділяють сільськогосподарські, несільськогосподарські та змішані поселення.