ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ, МІШАНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

1. Звичайні дроби та мішані числа

Звичайним дробом називається вираз , де . Число a називається чисельником, а число b - знаменником. Дробова риска означає знак ділення. Знаменник дробу показує, наскільки рівних частин ділиться число (величина), чисельник – скільки таких частин узято.

Наприклад, дріб   показує, що якусь величину розділили на 8 рівних частин і взяли три таких частини. 3 - чисельник, 8 - знаменник .

Дріб називається правильним, якщо чисельник менший за  знаменник.

Дріб називається неправильним, якщо чисельник дорівнює знаменнику або більший за нього.

Наприклад, дроби  – правильні; дроби  - неправильні.

Мішаним числом називається сума натурального числа і правильного дробу, записана без знака «+».

Наприклад, число  – мішане, 1 - ціла частина мішаного числа, а  – дробова частина мішаного числа.