ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

1. Десяткові дроби

     Звичайні дроби (і мішані числа), знаменниками яких є числа 10, 100, 1000 і т.д., називаються десятковими. Десятковий дріб записують так:

N,{n_1}{n_2}...{n_k},

де N – ціле число, {n_1}{n_2}...{n_k} - десяті, соті, тисячні… частини.

    Наприклад: 0,25; 3,852; 101,01. – десяткові дроби.

Запис десяткового дробу у вигляді звичайного дробу (мішаного числа) та запис звичайного дробу у вигляді десяткового

     Щоб десятковий дріб записати у вигляді звичайного дробу (мішаного числа), треба число, що стоїть до коми, записати цілою частино; число, що стоїть після коми, записати в чисельник, а в знаменнику поставити одиницю і стільки нулів, скільки стоїть цифр після коми.

    Наприклад: 5,62 = 5\frac{{62}}{{100}} = 5\frac{{31}}{{50}}.

     Щоб записати дріб у вигляді десяткового, треба чисельник дробу поділити на знаменник.

    Наприклад: \frac{5}{8} = 0,625;\frac{2}{3} = 0,666... = 0,(6).