СУМА КУТІВ ТРИКУТНИКА

1. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника

1. Сума кутів трикутника

Теорема про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180°.

    Наприклад: .

2. Зовнішній кут трикутника

Зовнішнім кутом трикутника називається кут, суміжний із кутом трикутника при цій вершині.

Наприклад – зовнішній кут трикутника АВС.

Із теореми про суму кутів трикутника випливають такі висновки:

1. У будь-якого трикутника хоча б два кути є гострими.

2. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, не суміжних із ним.

    Наприклад.

3. Зовнішній кут трикутника більший за будь-який внутрішній кут, не суміжний із ним.

    Наприклад.

4. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90°.

    Наприклад.