СТЕПІНЬ ІЗ НАТУРАЛЬНИМ І ЦІЛИМ ПОКАЗНИКОМ

2. Степінь із цілим показником та його властивості

     Нульовий степінь числа, відмінного від нуля, дорівнює одиниці. Нульовий степінь нуля не визначений.

{a^0} = 1,a \ne {0,0^0} - не визначений.

     Якщо a \ne 0 і n \in N, то {a^{ - n}} = \frac{1}{{{a^n}}}. Вираз {0^{ - n}}, де n \in N - не визначений.

    Наприклад: {2^{ - 3}} = \frac{1}{{{2^3}}} = \frac{1}{8},{( - 3)^{ - 3}} = \frac{1}{{{{( - 3)}^3}}} = - \frac{1}{{27}}.

     Для степенів із цілими показниками характерні ті ж властивості, що й для степенів із натуральними показниками:

1. {a^n} \cdot {a^m} = {a^{n + m}};

2. {a^n}:{a^m} = {a^{n - m}};

3. {({a^m})^n} = {a^{mn}};

4. {(ab)^n} = {a^n}{b^n};

5. {(\frac{a}{b})^n} = \frac{{{a^n}}}{{{b^n}}}.

6. При піднесенні дробу до степеня з від’ємним показником можна піднести обернений дріб до степеня з протилежним показником:

{(\frac{a}{b})^{ - n}} = {(\frac{b}{a})^n}.