ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

3. Зростання і спадання функції

Функція y = f(x) є зростаючою, якщо більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Тобто для будь-яких значень {x_1},{x_2} з області визначення функції як таких, {x_1} < {x_2}, що виконується нерівність f({x_1}) < f({x_2}) (або {y_1} < {y_2}), і навпаки, якщо y = f(x) - зростаюча, то за умови f({x_1}) < f({x_2}) виконується нерівність {x_1} < {x_2}.

     Функція y = f(x) є спадною, якщо більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Тобто для будь-яких значень {x_1},{x_2} з області визначення функції як таких, {x_1} < {x_2}, що виконується нерівність f({x_1}) > f({x_2}) (або {y_1} > {y_2}), і навпаки, якщо y = f(x) - спадна, то за умови f({x_1}) > f({x_2}) виконується нерівність {x_1} < {x_2}.