ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

4. Періодичність функції

     Функцію y = f(x) називають періодичною з періодом Т≠0, якщо для будь-якого х з області визначення числа х+Т і х-Т також належать області визначення і виконується рівність:

f(x + T) = f(x - T) = f(x).

     Якщо функція y = f(x) - періодична з найменшим додатним періодом Т, то функція y = f(kx + b)  теж періодична, і найменший додатний період її дорівнює \frac{T}{{|k|}}(k \ne 0).