ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

5. Парні та непарні функції

     Функція y = f(x) є парною, якщо для будь-якого значення х із D(y) значення – х також належить D(y) і виконується рівність f( - x) = f(x). Графік парної функції симетричний відносно осі ОY.

    Приклад 1. Чи є парною функція f(x) = {x^4} + {x^2}?

     Оскільки D(f) = R і f( - x) = {( - x)^4} + {( - x)^2} = {x^4} + {x^2} = f(x), то функція парна.

    Приклад 2. Чи є парною функція f(x) = {x^2} + x?

     Оскільки D(f) = R, але f( - x) = {( - x)^2} + ( - x) = {x^2} - x \ne f(x), то функція є непарною.

     Функція y = f(x) є непарною, якщо для будь-якого значення х із D(y) значення x \in D(y) і виконується рівність f( - x) = - f(x). Графік непарної функції симетричний відносно початку координат.

    Приклад 3. Чи є непарною функція f(x) = {x^3} - {x^5}?

     Оскільки D(f) = R і f( - x) = {( - x)^3} - ( - {x^5}) = - {x^3} + {x^5} = - ({x^3} - {x^5}) = - f(x), то функція є непарною.

    Приклад 4. Чи є непарною функція f(x) = {x^3} - {x^2}?

     Оскільки D(f) = R і f( - x) = {( - x)^3} - {( - x)^2} = - {x^3} - {x^2} = - ({x^3} + {x^2}) \ne - f(x) = - {x^3} + {x^2}, то функція не є непарною.