ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

8. Функція, обернена до даної

     Функцію, яка набуває кожного свого значення в єдиній точці області визначення, називають оборотною.

    Наприклад: функція у=2х+1 – оборотна, а функція y = {x^2} (визначена на всій числовій осі) не є оборотною.

     Якщо функція задана формулою y = f(x), то для знаходження оберненої функції потрібно розв’язати рівняння f(x) = y відносно х, а потім поміняти місцями х і у.

    Наприклад: оберненою до функції y = 2x + 1 є функція y = \frac{{x - 1}}{2}.

     Якщо рівняння f(x) = y відносно х має більше ніж один корінь, то функція y = f(x) не має оберненої функції.

    Наприклад: функція y = {x^2} + 1 оберненої функції не має.

     Графіки даної функції і оберненої до неї симетричні відносно прямої у=х.

    Наприклад: функції y = 2x + 1,y = \frac{{x - 1}}{2}, графіки яких симетричні відносно прямої у=х, є оберненими.

     Якщо функція y = f(x) зростає (спадає) на деякому проміжку, то вона оборотна. Функція, яка обернена до даної і визначена в області значень функції y = f(x), також є зростаючою (спадною).

     Якщо функція y = f(x) визначена на області визначення D і має область значень Е, то обернена функція має область визначення Е і область значень D.