ТРИГОНОМЕТРИЧНІ І ОБЕРНЕНО ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

1. Означення та основні властивості тригонометричних функцій

     Графіки функцій y=sin x, y=cos x, y=tg x, y=ctg x подані відповідно на рис 1 – 4.

     Властивості функцій y=sin x, y=cos x, y=tg x, y=ctg x подано в таблиці.