Площі поверхонь та об'єми тіл обертання

1. Формули площі поверхні та об'єму циліндра

     Якщо поверхню циліндра розрізати по колах основ і якійсь твірній, а потім розгорнути її на площині, то утвориться розгортка циліндра.

     Площею поверхні циліндра називається площа його розгортки.

     Площа поверхні циліндра  дорівнює сумі площ основ  і бічної поверхні :

.

     Оскільки

,

де R – радіус основи циліндра, Н – його висота, то

.

     Об’єм циліндра дорівнює добутку площі основи на висоту, тобто

.