Вектори у просторі

1. Координати вектора. Довжина вектора

1. Координати вектора

 Координати вектора  , що має початок в точці А і кінець в точці В, дорівнюють різниці відповідних координат точок В і А.

Координати вектора у просторі

     Якщо початком вектора є точка А(хА;уА;zA), а кінцем – точка В(хВ;уВ;zB), то

     2. Довжина вектора

Довжина вектора (абсолютна величина, або модуль) – довжина відрізка, що зображує вектор. Позначення: .

Довжина вектора у просторі

     Якщо є вектор, то = , де  – модуль вектора,  – його координати.

     Одиничним називається вектор , у якого .

     Нульовим називається вектор \, у якого початок і кінець збігаються. Нульовий вектор не має визначеного напрямку, а його модуль дорівнює нулю.

     Задача 1. Знайдіть координати і довжини векторів  і , якщо А(2;-3;-1), В(-4;-8;5), С(3;1;-2).

Розв’язання

 ( - 4 - 2; - 8 - ( - 3);5 - ( - 1)) =  ( - 6; - 5;6)\];

 (3 - 2;1 - ( - 3); - 2 - ( - 1)) = (1;4; - 1)\];

 = ;

 = .

     Відповідь: , ,\, .

Рівність векторів у просторі

Протилежні вектори у просторі