Вектори у просторі

2. Дії з векторами у просторі

     Для трьох векторів (ОА, ОС і ОО1), які не лежать в одній площині й мають спільний початком (О), їхня сума зображується діагоналлю паралелепіпеда (ОВ1), побудованого на цих векторах, причому початок вектора-суми збігається з початком цих векторів.

     Координати вектора-суми векторів дорівнюють сумі відповідних координат даних векторів.

Сума векторів у просторі

Різниця векторів у просторі

Множення вектора на число у просторі

     Задача 2. Задано вектори .

Знайдіть координати векторів .

Розв’язання

;

;

     Відповідь: .