Приклади розв'язування завдань

1. Приклад 1

     Завдання. Розв’яжіть рівняння \sqrt[3]{{2x - 1}} = 3.

Розв’язання

\sqrt[3]{{2x - 1}} = 3;\;{(\sqrt[3]{{2x - 1}})^3} = {3^3};\;2x - 1 = 27;\;x = 14.

     Відповідь: 14.