Приклади розв'язування завдань

Приклад 1

     Завдання. Розв’яжіть рівняння {\log _3}(2x + 1) = 2.

Розв’язання

     За означенням логарифма маємо

2x + 1 = {3^2},\;2x = 8,\;x = 4.

     Перевірка: {\log _3}(2 \cdot 4 + 1) = {\log _3}9 = 2.

Відповідь: 4.