Приклади розв'язування завдань

Приклад 4

     Задача. У скрині лежать 2 чорних, 3 червоних, 9 зелених, 6 синіх кульок. Виймають навмання 1 кульку. Яка ймовірність того, що вона не чорна?

Розв’язання

     Нехай подія А – «поява нечорної кульки»; А1 – «поява чорної кульки»; А2 – «поява червоної кульки»; А3 – «поява зеленої кульки»; А4 – «поява синьої кульки». Тоді А=А234, причому А2, А3, А4 – несумісні,

 .

     За теоремою ймовірностей суми несумісних подій отримуємо

.

Відповідь: .