Приклади розв'язування завдань

Приклад 5

     Задача. У коробці є 20 деталей, із яких 15 стандартні. Знайдіть імовірність того, що серед 3 вибраних навмання деталей є хоча б одна стандартна.

Розв’язання

     Подія А – «серед вибраних деталей є хоча б одна стандартна», подія  – «усі вибрані деталі не стандартні».

     Згідно з наслідком 2 маємо . Звідси .

     Знайдемо  . Загальне число способів, якими можна вибрати 3 деталі із 20 деталей, дорівнює  . Число нестандартних деталей 20–15=5, із цього числа деталей можна   способами вибрати 3 нестандартні деталі.

     Отже,  .

     Шукана ймовірність .

Відповідь:   .