Приклади розв'язування завдань

Приклад 1

     Завдання. Нехай дано вибірку 2,3,4,4,6,6,6,7,7,8. Знайдемо центральні тенденції вибірки.

Розв’язання

     Мода даної вибірки М0=6, бо число 6 трапляється найчастіше.

     Середнє значення вибірки:

.

     Медіана даної вибірки Ме=6, бо вибірка має парне число значень і її медіана дорівнює півсумі двох її середніх значень:

.

Відповідь: .