Порядок слів / die Wortfolge

Порядок слів у простому реченні

Порядок слів у німецькому реченні більш суворий, ніж у російському або в українському. У простому розповідному реченні він може бути прямим і зворотним. При прямому порядку слів на першому місці стоїть підмет, а на другому – присудок:

  • Der Lehrer steht am Tisch.

При зворотному порядку слів перше місце займає обставина чи додаток, друге – присудок, а підмет ставиться на третє місце, тобто після присудка:

  • Am Tisch steht der Lehrer.

Найважливішим у порядку слів німецького речення є місце присудка. Присудок повинен стояти на другому місці при прямому чи зворотному порядку слів. Присудок може складатися з двох частин: відмінюваної і невідмінюваної. Відмінювана частина узгоджується з підметом в особі й числі і займає друге місце в простому розповідному реченні, а невідмінювана ставиться наприкінці:

  • Die Aufgabe ist leicht. Wir erzählen den Text nach. Wir müssen die Hausaufgabe machen.

Такий присудок називають складеним. Складений присудок може бути складеним дієслівним чи складеним іменним. Перший містить два дієслова:

  • Ich will morgen ins Museum gehen. Ich habe gestern alles geschafft.

Складений іменний присудок має дієслово-зв'язку sein, werden, іноді bleiben й іменну частину, яка може бути виражена іменником, займенником, прикметником тощо. Уживання дієслова-зв'язки є в німецькому реченні обов'язковим:

  • Das Buch ist interessant. Sie ist in diesem Jahr sechzehn.

Бережна В.В., Пантелєєва С. В. Довідник старшокласника та абітурієнта. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с.