Дієслово / das Verb

1. Теперішній час / Präsens

Präsens  –  проста дієслівна форма, що служить для виражен­ня теперішнього часу, часто вживається також для передачі майбутнього часу. Präsens утворюється від основи інфінітива. Більшість дієслів утворюють Präsens додаванням до основи ін­фінітива особових закінчень. Дієслова, основа яких закінчуєть­ся на -t, -d, -tm, -dm, -fn перед особовим закінченням мають голосну в 2-й особі однини і множини й у 3-й особі однини. Дієслова, основа яких закінчується на -s, -ß, -z втрачають -s у закінченні 2-ї особи однини.

ich

mache

spiele

arbeite

zeichne

heiße

tanze

du

machst

spielst

arbeitest

zeichnest

heißt

tanzt

er, sie, es

macht

spielt

arbeitet

zeichnet

heißt

tanzt

wir

machen

spielen

arbeiten

zeichnen

heißen

tanzen

ihr

macht

spielt

arbeitet

zeichnet

heißt

tanzt

sie, Sie

machen

spielen

arbeiten

zeichnen

heißen

tanzen

Більшість сильних дієслів утворюють Präsens за загальним правилом. Однак сильні дієслова з кореневими голосними -а, -о, -au отримують умлаут у 2-й та 3-й особах однини:

ich

fahre

stoße

laufe

du

fährst

stößt

läufst

er, sie, es

fährt

stößt

läuft

 Сильні дієслова з кореневим голосним змінюють його в 2-й і 3-й особі однини на короткий чи довгий -і (-іе):

ich

spreche

nehme

sehe

gebe

du

sprichst

nimmst

siehst

gibst

er, sie, es

spricht

nimmt

sieht

gibt 

Неправильні дієслова sein, haben, werden відмінюються з різними відхиленнями від загального правила:

 

haben

sein

werden

ich

habe

bin

werde

du

hast

bist

wirst

er,sie, es

hat

ist

wird

wir.

haben

sind

werden

ihr

habt

seid

werdet

Sie, sie

haben

sind

werden 

Дієслово wissen відмінюється по-особливому. Як у модаль­них дієслів, у нього немає особових закінчень у 1-й і 3-й особі однини і коренева голосна в однині змінюється:

  • ich weiß, du weißt, er weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen.

Дієслово wissen уживається з вказівними займенниками es, das «це»; з неозначеними займенниками alles, viel, nichts та ін.; з додатковими підрядними реченнями:

  • Ich weiß das nicht. Du weißt viel. Er weiß, dass ich bald komme.

В інших випадках уживається дієслово kennen з тим же зна­ченням:

  • Ich kenne ihn gut. Du kennst dieses Werk von Goethe.

 Бережна В.В., Пантелєєва С. В. Довідник старшокласника та абітурієнта. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с.