Прикметник / das Adjektiv

1. Відмінювання прикметників / Deklination der Adjektive

У німецькій мові прикметник відмінюється тільки як озна­чення до іменника. Як предикатив прикметник стоїть на остан­ньому місці і має коротку форму, тобто не змінюється:

  • Es war eine interessante Vorlesung. Die Vorlesung war interessant.

Розрізняють три типи відмінювання прикметників:

а) Якщо перед прикметником стоїть означений артикль чи займенники dieser, jener, jeder, welcher, а в множині також присвійні займенники, заперечний займенник kein і займен­ники alle, sämtliche, beide, то цей прикметник відмінюється за слабкою відміною, тобто має у всіх відмінках закінчення -еn, крім Nominativ однини всіх трьох родів і Akkusativ однини жі­ночого і середнього роду, де в нього закінчення -е:

  • Dieses große Zimmer ist unser Esszimmer.
  • Alle heutigen Zeitungen liegen auf dem Tisch.

Слабке відмінювання прикметників

 

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Plural

N.

der kleine

die kleine

das kleine

die kleinen

G.

des kleinen

der kleinen

des kleinen

der kleinen

D.

dem kleinen

der kleinen

dem kleinen

den kleinen

A.

den kleinen

die kleine

das kleine

die kleinen

б) Якщо перед прикметником немає артикля чи супровідних займенників, крім viele, mehrere, einige, wenige, то він відмі­нюється за сильною відміною, тобто має закінчення означеного артикля в усіх відмінках за винятком Genitiv чоловічого і серед­нього роду, де виступає закінчення -еn:

  • Zum Frühstück esse ich weißes Brot mit frischer Butter und trinke schwarzen Kaffee.
  • Viele kleine Kinder liefen auf der Straße einem bunten Ball nach.

Сильне відмінювання прикметників

 

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Plural

N.

kleiner

kleine

kleines

kleine

G.

kleinen

kleiner

kleinen

kleiner

D.

kleinem

kleiner

kleinem

kleinen

A.

kleinen

kleine

kleines

kleine

в) Якщо перед прикметником стоїть неозначений артикль, присвійний займенник, заперечення kein, то цей прикметник відмінюється за мішаною відміною, тобто в Nominativ і Akkusativ має сильні закінчення означеного артикля, а в Genitiv і Dativ  –  слабкі. Таке відмінювання властиве прикметникам тільки в од­нині. У множині вони відмінюються або за слабким типом (після присвійних займенників і kein), або за сильним (якщо в однині був неозначений артикль):

  • Links an der Wand hängt ein großer Spiegel.
  • Das ist doch kein frisches Brot.

Мішане відмінювання прикметників

 

Maskulinum

Femininum

Neutrum

N.

ein neuer

eine neue

ein neues

G.

eines neuen

einer neuen

eines neuen

D.

einem neuen

einer neuen

einem neuen

A.

einen neuen

eine neue

ein neues

 

Бережна В.В., Пантелєєва С. В. Довідник старшокласника та абітурієнта. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с.