Займенник / das Pronomen

1. Особові займенники / Personalpronomen

Займенник  –  це частина мови, що служить для заміни іменника чи супроводжує його. До займенників, що замінюють іменники, відносяться: всі особові, а також питальні wer і was; неозначені man, etwas, jemand, alle, viele, einige та ін.; запе­речні nichts, niemand; безособовий займенник es і займенни­кові прислівники. Інші займенники супроводжують іменники, стоять на місці артикля і відмінюються, як артикль. Особовий займенник має три особи в однині і множині.

 

однина

множина

1 особа

Ich

wir

2 особа

Du

ihr

3 особа

er, sie, es

sie, Sie

ввічлива форма

Sie (für Sg. und PI.)

 

 

Особові займенники відмінюються таким чином:

N.

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

G.

meiner

deiner

seiner

ihrer

seiner

unser

euer

ihrer

Ihrer

D.

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen

Ihnen

A.

ftiich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

Sie

 

 

 

 

Бережна В.В., Пантелєєва С. В. Довідник старшокласника та абітурієнта. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с.