2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

Весь світ, що нас оточує, складається з різних речовин. Речовина – це сукупність певних частинок з однаковими властивостями. Речовини можуть бути однорідними (чистими) складаючись лише з одного виду частинок, або неоднорідними (сумішами) – містити у своєму складі два або більше видів частинок.

Хімія вивчає чисті речовини. Тому коли у хімії вживають терміни “водень”, “вода”, “оцтова кислота”, то вважається, що мова іде про чисті речовини, а коли кажуть “нафта”, “питна вода”, “горючий газ”, то мають на увазі природні суміші речовин. Штучні матеріали (чавун, цемент, скло) теж є сумішами.

Проте абсолютно чистих речовин не існує. Можна говорити лише про відносну чистоту речовини, яка визначається кількістю частинок сторонніх речовин (домішок) у ній.

Суміші бувають гомогенними (однорідними), у яких не можливо помітити окремі компоненти (повітря, розчини різних речовин, сплави) і гетерогенними (неоднорідними), у яких помітні їх складові (вода + пісок, залізні ошурки + крейда, вода + олія). На відміну від чистих речовин і хімічних сполук, склад сумішей може змінюватись у широких межах, причому компоненти зберігають індивідуальні властивості. За рахунок цього, суміші можна розділити на складові частини.

Основними способами розділення сумішей є: відстоювання (сумішей рідин з твердими речовинами), перегонка (дистиляція), виморожування (рідких і газових сумішей), магнітна сепарація, флотація, кристалізація (сумішей твердих речовин).