4. БУДОВА АТОМА

4. БУДОВА АТОМА

4.2. Сучасна теорія будови атома

Згідно з сучасними уявленнями ядра хімічних елементів складаються з позитивно заряджених частинок – протонів (p), і нейтральних – нейтронів (n), які разом називаються нуклони.

Заряд ядра (Z) визначається кількістю протонів (р) і рівний порядковому номеру елемента у Періодичній системі. Для забезпечення електронейтральності атома, навколо ядра рухаються негативно заряджені частинки – електрони (), кількість яких дорівнює кількості протонів. Отже, Z = p = .

Оскільки маса атома (А – масове число) зосереджена в ядрі, то А = p + n. Знаючи атомну масу елемента і його порядковий номер у Періодичній системі, використовуючи наведені відношення, можна вирахувати кількість електронів, протонів і нейтронів в атомі будь-якого елемента.

На сьогодні встановлено, що середній діаметр атомів елементів становить біля 10-10 м, а середній діаметр ядра – 10-15 м, тобто ядро менше від “свого” атома у 100 000 разів (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Властивості елементарних частинок, які утворюють атом

Частинка

Заряд

Маса

Кл

умовних одиниць

грам

а.о.м.

Електрон

–1,6*10-19

–1

9,1*10-28

0,00055

Протон

1,6*10-19

+1

1,67*10-24

1,00728

Нейтрон

0

0

1,67*10-24

1,00866