11. РОЗЧИНИ

11. РОЗЧИНИ

11.1. Класифікація істинних розчинів

Класифікують істинні розчини за різними ознаками:

–     природою розчинника: водні і неводні (спиртові, бензенові);

–     значенням рН: нейтральні, кислі, лужні;

–     агрегатним станом розчинника: рідкі, тверді (сплави, скло), газові (повітря);

–     концентрацією розчиненої речовини: концентровані і розбавлені;

–     забарвленням: забарвлені і безбарвні;

–     електропровідністю: електролітів і неелектролітів;

–     ступеня досягнення межі розчинності: насичені, ненасичені, пересичені.

Не слід плутати поняття “насичений” і “концентрований” та “ненасичений” і “розбавлений” розчини. Так, розчин натрій хлориду NaCl (добре розчинний у воді) може бути ненасиченим, але концентрованим, а розчин аргентум хлориду AgCl (малорозчинний у воді) – насиченим, але розбавленим.

Насиченим називають розчин, у якому за певних умов (температура, розчинник) дана речовина більше не розчиняється.