11. РОЗЧИНИ

11. РОЗЧИНИ

11.3. Теплові явища при розчиненні

Як зазначалось вище, при утворенні розчину відбуваються процеси:

  1. Взаємодія розчинника з частинками розчиненої речовини – сольватація;
  2. Руйнування структури розчиненої речовини (кристалічної гратки) – іонізація;
  3. Розподіл сольватованих частинок в об’ємі розчину – дифузія.

Сольватація супроводжується виділенням теплоти (ΔНс < 0), іонізація – поглинанням теплоти (ΔНі > 0). Залежно від співвідношення ΔНс та ΔНі процес розчинення може бути екзо- або ендотермічним.

Теплота, що виділяється або поглинається при розчиненні, називається теплотою розчинення. Розчинення сульфатної кислоти H2SO4 у воді є екзотермічним, а розчинення СaCl2 – ендотермічним процесом.