11. РОЗЧИНИ

11. РОЗЧИНИ

Розчини і процеси розчинення відіграють значну роль в органічному і мінеральному світі Землі. Поверхневі і підземні води – це водні розчини. Повітря – розчин газів один в одному, сік рослин, кров – теж розчини. Засвоєння їжі супроводжується розчиненням поживних речовин. У всіх галузях сільського господарства, медицини використовуються розчини.

Розчин – гомогенна система змінного складу, складається з двох або більше компонентів і продуктів їх взаємодії.

Компонент розчину, який перебуває у тому ж агрегатному стані, що й розчин називають розчинником. Інші компоненти розчину – розчинені речовини.

У випадку, коли всі компоненти розчину окремо перебувають в одному агрегатному стані (вода і оцтова кислота), розчинником вважають той, який кількісно переважає в даному розчині.

Окремо взяті розчинники і розчинені речовини можуть перебувати у будь-якому агрегатному стані.

Найпоширенішими є рідкі розчини і вони мають найбільше значення. Основними неорганічним розчинником є вода, унікальні фізичні властивості якої зумовлюють її широке застосування як розчинника (див. Вода). Іноді, як неорганічні розчинники застосовують рідкий амоніак NH3, сірковуглець CS2 тощо. Поширеними органічними розчинниками є оцтова кислота СН3СООН, бензен С6Н6, N,N-диметилформамід (ДМФА) НСON(CH3)2, тетрахлорметан CCl4, пірідин C5H5N, гексан C6H14, метанол CH3OH тощо.

Властивості та стійкість розчинів залежать від розмірів частинок розчиненої речовини. З цієї точки зору розрізняють зависі (суспензії, емульсії), колоїдні та істинні розчини.

Тверді частинки зависі, що утворюють суспензії мають розміри 10-5 – 10-7 м. Вони є нестійкі в часі – завислі частинки осідають на дно (вода + глина) або спливають на поверхню (вода + тирса).

Зависі утворені рідинами (молоко, олія, креми) називають емульсіями.

Коли розміри частинок розчиненої речовини не перевищують 10-9 м, система є стійкою і не розшаровується з часом. Такі розчини називають істинними (молекулярними).

Проміжними між істинними розчинами і зависями є колоїдні розчини з розмірами частинок розчиненої речовини 10-7 – 10-9 м.

Надалі ми будемо розглядати істинні розчини.