14. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛІВ

14. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛІВ

Фізичні властивості неметалів наведені в табл. 13.4.

Хімічні властивості неметалів.

Атоми елементів-неметалів на зовнішньому електронному рівні переважно містять невелику кількість електронів, тому найчастіше у реакціях є окисниками (табл. 13.4.) рідше – відновниками.

Окисні властивості неметалів виявляються у реакціях з:

  1. металами (табл. 13.1);
  2. воднем (див. Водень);
  3. неметалами-відновниками (неметали з меншою електронегативністю):

0 + 5Cl02 = 2P+5Cl–15.

У цій реакції хлор – окисник, а фосфор – відновник, оскільки χР < χCl.

4. зі складними речовинами:

02 + 4N–3H+13 = N02 + 6H+12O–2,              Cl02 + Fe+2Cl–12 = Fe+3Cl–13,

5O02 + 2C–22H+12 = 4C+4O–22 + 2H+12O–2.

Відновні властивості:

1. у реакціях з більш електронегативними елементами можуть виявляти усі неметали, за винятком фтору, у якого електронегативність найвища:

S0 + O02 = S+4O–22,                            2Н02 + О02 = 2Н+12О–22.

2. у реакціях зі складними речовинам-окисниками:

S0 + 6HN+5O3 = H2S+6O4 + 6N+4O2 + 2H2O,

C0 + 2H2S+6O4 = C+4O2 + S+4O2 + H2O,

3P0 + HN+5O3 + H2O = 3H3P+5O4 + 5N+2O.

Найсильнішими відновниками є молекулярний водень Н2 і вугілля С:

Fe+32O3 + 3H02 = Fe0 + H+12O,                    2Cr+32O3 + 3C0 = 4Cr0 + 3C+4O2.

Практично будь-який метал, залежно від умов, може виявляти окисні або відновні властивості.