22. ЕЛЕМЕНТИ ІIА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

22. ЕЛЕМЕНТИ ІIА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

До IІА групи належать Берилій Be, Магній Mg, Кальцій Ca, Стронцій Sr, Барій Ba і Радій Ra. На зовнішньому електронному рівні вони містять два s-електрони – ns2, де n – номер періоду, тому є s-елементами – повними електронними аналогами.

Усі елементи – типові метали, їх ще називають лужноземельні метали (крім Берилію і Магнію). Така назва утворена із загальної алхімічної назви малорозчинних сполук – “землі”. “Землі” CaO, SrO, BaO утворюють розчинні у воді сильні основи Ме(ОН)2 – луги, тому їх назвали “лужними землями”, а метали – лужноземельними.

Лужноземельні метали виявляють сильні відновні властивості, легко віддають два валентних електрони (окиснюються) набуваючи електронної конфігурації благородного газу. У сполуках лужноземельних металів існує іонний зв’язок. Характерна валентність 2, ступінь окиснення +2.

Металічні властивості зростають у групі зверху вниз, температури плавлення та енергії іонізації зменшуються. Усі сполуки лужноземельних металів (крім Берилію) виявляють властивості основ. Хімічні властивості лужноземельних металів схожі з хімічними властивостями лужних металів, проте перші є менш активними.