29. Насичені аліциклічні вуглеводні

Циклоалкани

Циклоалкани – насичені вуглеводні з замкненим ланцюгом. Загальна формула гомологічного ряду циклоалканів – СnН2n:

Вживають ще такі їх назви: циклоалкани, циклопарафіни, нафтени, поліметилени, циклани. Назви циклоалканів утворюють від відповідних алканів додаванням префікса цикло-.

Циклогексани були добуті з бакинської нафти і докладно вивчені російським вченим В. Марковниковим. За хімічними властивостями циклоалкани, які мають більше чотирьох атомів вуглецю, подібні до парафінових вуглеводнів: горючі, хімічно малоактивні, вступають у реакції заміщення з галогенами.