Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Далі)
  Все

M

machine

– машина – [məˈʃiːn]

Entry link: machine

Madame Tussaud`s

– музей воскових фігур Мадам Тюссо

Entry link: Madame Tussaud`s

magic

– магія – [ˈmædʒɪk]

Entry link: magic

maintain

— підтримувати – [meɪnˈteɪn]

Entry link: maintain

majority

— більшість – [məˈdʒɒrɪti]

Entry link: majority

make a difference

– зробити позитивний внесок (у щ.)

Entry link: make a difference

make a reservation

– зарезервувати

Entry link: make a reservation

make bed

– застеляти ліжко

Entry link: make bed

make mistakes

– робити помилки

Entry link: make mistakes

make notes

– робити нотатки

Entry link: make notes

make out

- розібрати (розкупити)

Entry link: make out

make progress

– досягати успіху          

Entry link: make progress

make the difference

– створювати зміни (приносити користь)

Entry link: make the difference

malady

– хвороба – [ˈmælədi]

Entry link: malady

malaria

– малярія – [məˈleəriə]

Entry link: malaria

mandatory course

– обов`язковий предмет

Entry link: mandatory course

mango

– манго – [ˈmaŋgəʊ]

Entry link: mango

manipulate

– маніпулювати;  вміло поводитись з (чимось)

Entry link: manipulate

manual

– ручного керування – [ˈmænjʊəl]

Entry link: manual

manuscript

– рукопис – [ˈmænjʊˌskrɪpt]

Entry link: manuscript

marathon

– марафон – [ˈmærəθən]

Entry link: marathon

mark

оцінка[mɑːk]

Entry link: mark

market

- ринок - ['mɑːkɪt]

Entry link: market

market place

- ринкова площа (стихійний ринок) - 

Entry link: market place

massage

- масаж - ['mæsɑːʒ]

Entry link: massage

masses

– велика кількість; маси

Entry link: masses

master

– опановувати – [ˈmɑːstə]

Entry link: master

match

– матч – [mætʃ]

Entry link: match

Mathematics

– математикa[maθ(ə)ˈmatɪks]

Entry link: Mathematics

mayhem

– хаос, беспорядок – [ˈmeɪhɛm]

Entry link: mayhem

mayor

– мер – [mɛə]

Entry link: mayor

mean

– жадібний; поганий, злий – [miːn]

Entry link: mean

measles

- кір - ['miːzlz]

Entry link: measles

measures

– заходи

Entry link: measures

meat

– м'ясо – [miːt]

Entry link: meat

mechanical

– механічний – [mɪˈka!!nɪk(ə)l]

Entry link: mechanical

medal-winning cyclist

– велосипедист-медаліст

Entry link: medal-winning cyclist

media

– засоби інформації – [ˈmiːdɪə]

Entry link: media

medicine

- медицина - ['medɪsɪn]

Entry link: medicine

meet a friend

– зустріти друга

Entry link: meet a friend

meeting

– зібрання; зустріч

Entry link: meeting

melon

– диня – [ˈmɛlən]

Entry link: melon

melt

– танути – [mɛlt]              

Entry link: melt

memorize

– запам`ятовувати

Entry link: memorize

memory

– спогад – [ˈmɛmərɪ]

Entry link: memory

mend

– лагодити, виправляти

Entry link: mend

mentality

– ментальність – [mɛnˈtælɪtɪ]

Entry link: mentality

mercury

– ртуть – [ˈmɜːkjʊrɪ]

Entry link: mercury

messy-looking

– неохайний з вигляду

Entry link: messy-looking

meteor

– метеор  – [ˈmiːtɪə]

Entry link: meteor

meteorite

– метеорит – [ˈmiːtɪəˌraɪt]

Entry link: meteorite

method

– метод – [ˈmɛθəd]

Entry link: method

microwave meals

– їжа, приготовлена у мікрохвильові

Entry link: microwave meals

middle-aged

– середнього віку

Entry link: middle-aged

mine

– шахта – [maɪn]

Entry link: mine

miner

- шахтар - ['maɪnə]

Entry link: miner

mingle with

– спілкуватись з – [ˈmɪŋɡəl]

Entry link: mingle with

Minister

– міністр – [ˈmɪnɪstə]

Entry link: Minister

ministry

– міністерство

Entry link: ministry

miserable

– нещасний – [ˈmɪzərəbəl]

Entry link: miserable

miserly

– скупий, жадібний

Entry link: miserly

mishap

– невдача; лихо – [ˈmɪshæp]

Entry link: mishap

mission

– місія – [ˈmɪʃən]

Entry link: mission

mixed school

– школа, у якій навчаються хлопці і дівчата

Entry link: mixed school

mobile phone

– мобільний телефон

Entry link: mobile phone

modern

- сучасний - [ˈmɒd(ə)n]

Entry link: modern

monarchy

– монархія – [ˈmɒnəkɪ]

Entry link: monarchy

monitor

– екран – [ˈmɒnɪtə]

Entry link: monitor

monograph

– монографія (велика наукова праця) – [ˈmɒnəˌɡrɑːf]

Entry link: monograph

monument

– пам`ятка – [ˈmɒnjʊmənt]

Entry link: monument

mood

– настрій – [muːd]

Entry link: mood

moreover

- крім того - [mɔːrˈəʊvə]

Entry link: moreover

mortality

– смертність – [mɔːˈtælɪtɪ]

Entry link: mortality

mosaic

– мозаїка – [məʊˈzeɪɪk]

Entry link: mosaic

most

- найбільш - [ə məᴕst]

Entry link: most

motel

– готель при трасі для подорожуючих

Entry link: motel

motherhood

- материнство

Entry link: motherhood

motivated

– мотивований – [ˈməʊtɪveɪtɪd]

Entry link: motivated

motor

– двигун – [ˈməʊtə]

Entry link: motor

motorbike

– мотоцикл –  [ˈməʊtəˌbaɪk]

Entry link: motorbike

motorway

– автомагістраль – [ˈməʊtəˌweɪ]

Entry link: motorway

moustache

– вуса – [məˈstɑːʃ]

Entry link: moustache

moved

– зворушений – [muːvd]

Entry link: moved

movement

– рух

Entry link: movement

movie

фільм – [ˈmuːvi]

Entry link: movie

MP (Member of Parliament)

– член парламенту

Entry link: MP (Member of Parliament)

multiple

– численний – [ˈmʌltɪpəl]

Entry link: multiple

multistory

– багатоповерховий – [mʌltɪˈstɔːri]

Entry link: multistory

mumps

- свинка - [mʌmps]

Entry link: mumps

muscular

– мускулистий – [ˈmʌskjʊlə]

Entry link: muscular

muscular pain

біль у м’язах

Entry link: muscular pain

museum

– музей – [mjuːˈzɪəm]

Entry link: museum

mushroom

– гриб – [ˈmʌʃruːm]

Entry link: mushroom

Music

– музика

Entry link: Music

musical

– мюзикл – [ˈmjuːzɪkəl]

Entry link: musical

mussels

 – молюски – [ˈmʌs(ə)ls]

Entry link: mussels

mustard

– гірчиця – [ˈmʌstəd]

Entry link: mustard

mute film

– німе кіно – [mjuːt]

Entry link: mute film

mutual respect

– взаємоповага

Entry link: mutual respect

my entire life

– усе моє життя

Entry link: my entire life

myth

– міф – [mɪθ]

Entry link: myth


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Далі)
  Все