Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далі)
  Все

ТЕМА 10. АРИФМЕТИЧНИЙ КВАДРАТНИЙ КОРІНЬ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

Модуль

- відстань від по­чатку відліку до точки, яка зображує число на координатній прямій.

Entry link: Модуль

Модуль величини

- абсолютне значення.

Entry link: Модуль величини

Наближений корінь

- корінь, який має наближене значення.

Entry link: Наближений корінь

ТЕМА 11. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Безумовна нерівність

- нерівність, правильна для всіх до­пустимих значень змінних, що входять у цю нерівність.

Entry link: Безумовна нерівність

Введення параметра

- математична дія, що супроводжується появою нової змінної.

Entry link: Введення параметра

Графік рівняння із двома змінними

множину точок координатної площини, координати яких є розв’язками цього рівняння.

Entry link: Графік рівняння із двома змінними

Дискримінант алгебрагічного виразу

- вираз, складений із коефіцієнтів рівняння, який дорівнює 0 тоді й лише тоді, коли серед коренів цього рівняння є однакові.

Entry link: Дискримінант алгебрагічного виразу

Заміна змінної

- операція, результатом якої є математичний вираз з іншою змінною, еквівалентний даному.

Entry link: Заміна змінної

Заміна змінної

- операція, результатом якої є математичний вираз з іншою змінною, еквівалентний даному.

Entry link: Заміна змінної

Зведення до канонічного вигляду

- операція, яка доз­воляє записати рівняння в канонічному вигляді.

Entry link: Зведення до канонічного вигляду


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далі)
  Все