Соціальна сфера

1. Соціальна сфера

Соціальний комплекс – це сукупність підприємств виробничої та невиробничої сфери господарства, які спрямовані на задоволення особистих матеріальних та духовних потреб людей.

Структура соціальної сфери відображена на рис. 1. 

Соціальна сфера

Рис. 1. Структура соціальної сфери

До сфери послуг відносяться галузі господарства, які обслуговують населення, забезпечують задоволення їх матеріальних та духовних потреб. До цієї сфери відносять освіту, відпочинок, здоров’я, матеріальне становище людини, а також підвищення кваліфікації працівників, збільшення частки вільного часу. Рівень розвитку сфери послуг на пряму залежить від рівня розвитку соціальної інфраструктури.

До галузей виробництва товарів народного споживання належить легка промисловість та галузі важкої промисловості. Це також сфера побутових послуг, пасажирського транспорту та зв'язку, житлово-комунального господарства, туристсько-експлуатаційної бази та інших послуг державних організацій.