3. ОСНОВНІ СТЕХІОМЕТРИЧНІ ЗАКОНИ В ХІМІЇ

3. ОСНОВНІ СТЕХІОМЕТРИЧНІ ЗАКОНИ В ХІМІЇ

Усі речовини з будь-якими хімічними і фізичними властивостями утворюють сполуки і вступають у хімічні перетворення в чітко визначних кількісних (масових або об’ємних) відношеннях. Ці відношення називають стехіометричними, а розділ хімії, що їх вивчає – стехіометрією*.

Розрахунки стехіометричних відношень базуються на фундаментальних хімічних законах:

  • збереження маси та енергії;
  • сталості складу;
  • еквівалентів;
  • кратних відношень
  • об’ємних відношень;
  • Авогадро.

Розглянемо їх докладніше.* Термін “стехіометрія" (гр. stoiceion – стихія, основа) ввів І. Ріхтер для позначення відношення мас кислот і основ при утворенні солей.