19. ЕЛЕМЕНТИ IVА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

19. ЕЛЕМЕНТИ IVА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

До головної підгрупи IV групи входить 5 елементів – Карбон С, Силіцій Si, Германій Ge, Станум Sn і Плюмбум Pb.

Електронна конфігурація зовнішнього електронного рівня ns2np2, де n – номер періода. Це р-елементи:

За рахунок існування основного і збудженого стану характерні ступені окиснення елементів –4, 0, +2, +4.

Атомні радіуси елементів IVА групи зростають зверху вниз, енергія іонізації і відносна електронегативність зменшуються, послаблюються неметалічні, посилюються металічні властивості. Карбон і Силіцій – типові неметали, Германій – перехідний елемент, Станум і Плюмбум – типові метали.

Сполуки елементів IVА підгрупи з гідрогеном не виявляють кислотно-основних властивостей через близькі значення електронегативностей елементів і неполярності молекул.

Вищі оксиди та їх гідрати виявляють кислотні (C, Si) або амфотерні (Sn, Pb) властивості.