23. ЕЛЕМЕНТИ ІIІА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

23. ЕЛЕМЕНТИ ІIІА ГРУПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

До ІIІА групи належать Бор B, Алюміній Al, Галій Ga, Індій In, Талій Tl.

На зовнішньому електронному рівні вони містять два s-електрони та один р-електрон – ns2np1, де n – номер періода. Це – р-елементи – повні електронні аналоги. Електронна конфігурація атома Алюмінію:

+13Al 1s22s22р63s23р1

Елементи ІІІА підгрупи виявляють відновні властивості, легко віддають електрони зовнішнього електронного рівня (окиснюються) набуваючи електронної конфігурації благородного газу – Неону. У сполуках характерна валентність 3, ступінь окиснення +3 (у Бору можливий ступінь окиснення –3, у Талію +1).

У групі зверху вниз зростає атомний радіус, зменшуються енергії іонізації, зростають металічні властивості. Бор – типовий неметал, Алюміній, Галій, Індій – виявляють амфотерні властивості, Талій – нагадує лужний метал.

Серед елементів ІІІА підгрупи найбільше практичне значення має Алюміній.