28. Насичені вуглеводні

Вуглеводні

Вуглеводні – найпростіші органічні сполуки. Вони складаються з двох хімічних елементів – вуглецю та водню. Залежно від характеру зв’язків між атомами у вуглеводневому ланцюзі їх поділяють на насичені, ненасичені та ароматичні.

Визначення. Вуглеводні, в молекулах яких атоми вуглецю зв’язані між собою простим зв’язком, а інші їх валентності, насинені атомами водню, називають насиченими.

Класифікація. Насичені вуглеводні можуть бути ациклічними (аліфатичними) та аліциклічними.