Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 11. Рівняння, нерівності та їх системи

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

Безумовна нерівність

- нерівність, правильна для всіх до­пустимих значень змінних, що входять у цю нерівність.

Entry link: Безумовна нерівність

Введення параметра

- математична дія, що супроводжується появою нової змінної.

Entry link: Введення параметра

Графік рівняння із двома змінними

множину точок координатної площини, координати яких є розв’язками цього рівняння.

Entry link: Графік рівняння із двома змінними

Дискримінант алгебрагічного виразу

- вираз, складений із коефіцієнтів рівняння, який дорівнює 0 тоді й лише тоді, коли серед коренів цього рівняння є однакові.

Entry link: Дискримінант алгебрагічного виразу

Заміна змінної

- операція, результатом якої є математичний вираз з іншою змінною, еквівалентний даному.

Entry link: Заміна змінної

Заміна змінної

- операція, результатом якої є математичний вираз з іншою змінною, еквівалентний даному.

Entry link: Заміна змінної

Зведення до канонічного вигляду

- операція, яка доз­воляє записати рівняння в канонічному вигляді.

Entry link: Зведення до канонічного вигляду

Лінійне рівняння із двома змінними

- рівняння виду ах+=с, де х і у – змінні, а, b, с – числа.

Entry link: Лінійне рівняння із двома змінними

Нерівність зі змінною

- два вирази зі змінною (невідомим), між якими стоїть один зі знаків нерівності: > (більше), < (менше), ≥ (більше або дорівнює; не менше); ≤ (менше або дорівнює; не більше).

Entry link: Нерівність зі змінною

Нестрогі нерівності

 - два вирази, які сполучені знаком ≥ або ≤.

Entry link: Нестрогі нерівності


Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все