Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 11. Рівняння, нерівності та їх системи

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

Безумовна нерівність

- нерівність, правильна для всіх до­пустимих значень змінних, що входять у цю нерівність.

Entry link: Безумовна нерівність

Введення параметра

- математична дія, що супроводжується появою нової змінної.

Entry link: Введення параметра

Графік рівняння із двома змінними

множину точок координатної площини, координати яких є розв’язками цього рівняння.

Entry link: Графік рівняння із двома змінними

Дискримінант алгебрагічного виразу

- вираз, складений із коефіцієнтів рівняння, який дорівнює 0 тоді й лише тоді, коли серед коренів цього рівняння є однакові.

Entry link: Дискримінант алгебрагічного виразу

Заміна змінної

- операція, результатом якої є математичний вираз з іншою змінною, еквівалентний даному.

Entry link: Заміна змінної

Заміна змінної

- операція, результатом якої є математичний вираз з іншою змінною, еквівалентний даному.

Entry link: Заміна змінної

Зведення до канонічного вигляду

- операція, яка доз­воляє записати рівняння в канонічному вигляді.

Entry link: Зведення до канонічного вигляду

Лінійне рівняння із двома змінними

- рівняння виду ах+=с, де х і у – змінні, а, b, с – числа.

Entry link: Лінійне рівняння із двома змінними

Нерівність зі змінною

- два вирази зі змінною (невідомим), між якими стоїть один зі знаків нерівності: > (більше), < (менше), ≥ (більше або дорівнює; не менше); ≤ (менше або дорівнює; не більше).

Entry link: Нерівність зі змінною

Нестрогі нерівності

 - два вирази, які сполучені знаком ≥ або ≤.

Entry link: Нестрогі нерівності

Параметр

- величина, що входить у математичну формулу і збері­гає своє постійне значення лише за цих умов.

Entry link: Параметр

Рівносильні рівняння

- рівняння, у яких множин розв'язків збігаються.

Entry link: Рівносильні рівняння

Рівносильні рівняння із двома змінними

- рівняння із двома змінними, які мають одні і ті самі розв’язки.

Entry link: Рівносильні рівняння із двома змінними

Рівносильні системи рівнянь із двома змінними

- системи рівнянь із двома змінними, які мають одні й ті самі розв’язки.

Entry link: Рівносильні системи рівнянь із двома змінними

Рівняння

- рівнясть, яка містить невідоме.

Entry link: Рівняння

Рівняння із двома змінними

- рівність, яка містить дві змінні.

Entry link: Рівняння із двома змінними

Розв’язати нерівність з однією змінною

- знайти всі її розв’язки або довести, що розв’язків немає.

Entry link: Розв’язати нерівність з однією змінною

Розв’язати рівняння

- знайти його корені або довести, що їх немає.

Entry link: Розв’язати рівняння

Розв’язати систему нерівностей

- знайти всі її розв’язки або довести, що розв’язків немає.

Entry link: Розв’язати систему нерівностей

Розв’язок нерівності з однією змінною

- значення змінної, яке перетворює нерівність на правильну числову нерівність.

Entry link: Розв’язок нерівності з однією змінною

Розв’язок рівняння

- значення змінної, при підстановці якого в рівняння одержують правильну числову рівність.

Entry link: Розв’язок рівняння

Розв’язок рівняння із двома змінними

- пару значень змінних, які перетворюють це рівняння на правильну числову рівність.

Entry link: Розв’язок рівняння із двома змінними

Розв’язок системи нерівностей з однією змінною

- значення змінної, при якому кожна нерівність перетворюється на правильну числову.

Entry link: Розв’язок системи нерівностей з однією змінною

Розв’язок системи рівнянь із двома змінними

- пару значень змінних, яка перетворює кожне рівняння системи на правильну рівність.

Entry link: Розв’язок системи рівнянь із двома змінними

Система нерівностей із однією змінною

- декілька нерівностей з однією змінною, відносно яких поставлено завдання знайти всі спільні розв’язки.

Entry link: Система нерівностей із однією змінною

Система рівнянь із двома змінними

- декілька рівнянь із двома змінними, відносно яких поставлено завдання знайти всі спільні розв’язки.

Entry link: Система рівнянь із двома змінними

Спільний корінь

- корінь, однаковий для кількох рівнянь.

Entry link: Спільний корінь

Сторонній корінь

- корінь, який не є розв'язком рів­няння за тих чи інших умов (найчастіше тому, що значення не входить до області визначення рівняння).

Entry link: Сторонній корінь

Строгі нерівності

- два вирази, які сполучені знаком > або <.

Entry link: Строгі нерівності

Числова нерівність

 - якщо обидві частини нерівності – числа.

Entry link: Числова нерівність


Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все